MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูล

วันที่พิมพ์
: May 12, 2021
สำนักพิมพ์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 283
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786163983107 
245 a : Title 
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 c : Date of publication 
 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
300 a : Total pages 
283 
520 a : Description 
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูล 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น