MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่อง อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วย เสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน

วันที่พิมพ์
: Aug 20, 2021
สำนักพิมพ์
: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ (Expernet)
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 241
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744144294 
245 a : Title 
พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ (Expernet) 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
241 
520 a : Description 
สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่อง อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วย เสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น