MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

การบริหารโครงการ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

"การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี และยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร การบริหารที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิเช่น >> กระบวนการบริหารโครงการ >> การจูงใจทีมงานโครงการ >> การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ >> การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ"

วันที่พิมพ์
: Feb 18, 2021
สำนักพิมพ์
: Expernet
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 256
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744145055 
100 a : Author 
245 a : Title 
การบริหารโครงการ 
260 c : Date of publication 
 
260 b : Name of publisher 
Expernet 
300 a : Total pages 
256 
520 a : Description 
"การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี และยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร การบริหารที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิเช่น >> กระบวนการบริหารโครงการ >> การจูงใจทีมงานโครงการ >> การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ >> การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ" 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น