MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

ในทุกๆ วัน ทั้งผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายที่ชวนให้ระทึกขวัญอยู่เสมอ ซึ่งก็แน่นอนว่าคำตอบต่อการฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นมักจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชียวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวัน รวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลายๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรระดับโลกอีก 4-6 ท่าน แน่นอนว่าคุณจะได้มีโอกาสฝึกลับสมอง เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ พร้อมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งจากกรณีศึกษาในชุดนี้

วันที่พิมพ์
: Aug 28, 2022
สำนักพิมพ์
: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ (Expernet)
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 235
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744144942 
245 a : Title 
กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
260 c : Date of publication 
 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ (Expernet) 
300 a : Total pages 
235 
520 a : Description 
ในทุกๆ วัน ทั้งผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายที่ชวนให้ระทึกขวัญอยู่เสมอ ซึ่งก็แน่นอนว่าคำตอบต่อการฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นมักจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชียวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวัน รวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลายๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรระดับโลกอีก 4-6 ท่าน แน่นอนว่าคุณจะได้มีโอกาสฝึกลับสมอง เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ พร้อมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งจากกรณีศึกษาในชุดนี้ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น