MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

เทคนิคการสอนงาน 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนงานที่ทรงประสิทธผล หนังสือเล่มนี้คือช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมต่อการสอนงานได้ และเข้าใจการกำหนดวาระการสอนงานอย่างตรงจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการสอนงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้รวบรวมแบบทดสอบตนเอง และตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนทำงานและนักบริหาร ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่ สารบัญ ส่วนที่ 1 การสอนงาน : หลักการพื้นฐาน บทที่ 1 การสอนงานคืออะไร? บทที่ 2 เมื่อใดจึงควรเริ่มสอนงาน บทที่ 3 วิธีพัฒนาทักษะการสอนงาน บทที่ 4 กระบวนการสอนงาน บทที่ 5 การสอนงานให้เหมาะกับความต้องการ ส่วนที่ 2 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 6 เครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 7 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงาน

วันที่พิมพ์
: Feb 18, 2021
สำนักพิมพ์
: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 102
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744144720 
245 a : Title 
เทคนิคการสอนงาน 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
102 
520 a : Description 
หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนงานที่ทรงประสิทธผล หนังสือเล่มนี้คือช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมต่อการสอนงานได้ และเข้าใจการกำหนดวาระการสอนงานอย่างตรงจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการสอนงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้รวบรวมแบบทดสอบตนเอง และตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนทำงานและนักบริหาร ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่ สารบัญ ส่วนที่ 1 การสอนงาน : หลักการพื้นฐาน บทที่ 1 การสอนงานคืออะไร? บทที่ 2 เมื่อใดจึงควรเริ่มสอนงาน บทที่ 3 วิธีพัฒนาทักษะการสอนงาน บทที่ 4 กระบวนการสอนงาน บทที่ 5 การสอนงานให้เหมาะกับความต้องการ ส่วนที่ 2 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 6 เครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 7 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงาน 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น