MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

ทักษะการบริหารทีม 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งหนังสือแนะนำเล่มนี้จะช่วยคุณได้โดยการแสดงให้เห็นวิธีการ ระบุสมาชิกในทีมที่มีทักษะที่ส่งเสริมกัน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับความเสี่ยงในทีม ทำให้ทีมกลับเข้าสู่เส้นทางการดำเนินการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น

วันที่พิมพ์
: May 25, 2021
สำนักพิมพ์
: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 183
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744144706 
100 a : Author 
245 a : Title 
ทักษะการบริหารทีม 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
183 
520 a : Description 
ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งหนังสือแนะนำเล่มนี้จะช่วยคุณได้โดยการแสดงให้เห็นวิธีการ ระบุสมาชิกในทีมที่มีทักษะที่ส่งเสริมกัน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับความเสี่ยงในทีม ทำให้ทีมกลับเข้าสู่เส้นทางการดำเนินการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น