MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฉบับ Mini Test 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

แนวข้อสอบเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่น้องๆ ในการเตรียมตัวสู้ศึกสนามสอบ 9 วิชา สามัญภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ด้วยแนวข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดถึง 8 ชุด ในรูปแบบ Mini Test ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ครบทุกส่วนของข้อสอบภายในระยะเวลาอันสั้น เนื้อหาในแต่ละบทมีความยากและใกล้เคียงกับข้อสอบจริงแบบ 5 ตัวเลือก แต่ละส่วนอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ท้าทายความรู้ ความสามารถ และความคิดของน้องๆ อีกทั้งครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของข้อสอบ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันที่พิมพ์
: Oct 24, 2019
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
:
จำนวนหน้า
: 39
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160823833 
245 a : Title 
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฉบับ Mini Test 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
39 
520 a : Description 
แนวข้อสอบเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่น้องๆ ในการเตรียมตัวสู้ศึกสนามสอบ 9 วิชา สามัญภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ด้วยแนวข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดถึง 8 ชุด ในรูปแบบ Mini Test ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ครบทุกส่วนของข้อสอบภายในระยะเวลาอันสั้น เนื้อหาในแต่ละบทมีความยากและใกล้เคียงกับข้อสอบจริงแบบ 5 ตัวเลือก แต่ละส่วนอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ท้าทายความรู้ ความสามารถ และความคิดของน้องๆ อีกทั้งครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของข้อสอบ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น