MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

"พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้ใส่ประสบการณ์ในการเป็นครูมากกกว่า 7 ปีของผู้เขียนเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

วันที่พิมพ์
: Oct 24, 2019
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
:
จำนวนหน้า
: 38
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160824250 
245 a : Title 
พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
38 
520 a : Description 
"พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้ใส่ประสบการณ์ในการเป็นครูมากกกว่า 7 ปีของผู้เขียนเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น